MARK

Allvarlig kritik mot socialen - stora brister i barnärenden

Socialstyrelsen riktar mycket allvarlig kritik mot socialtjänsten i Marks kommun och underkänner dess arbete på en lång rad punkter. Radio Sjuhärad har pratat med en kvinna vars familj utretts av socialtjänsten och som är mycket kritisk till hur hennes familj har behandlats.

I ett ärende har det varit känt att en ungdom blivit utslängd ifrån sitt hem flera gånger, trots detta har man beslutat att ta upphöra med LVU-vård utan beslut om vidare insatser.

I ett annat har ett barn själv sagt att allt inte står rätt till i hemmet, något som sedan styrkts av skolan. Här saknas det helt uppgifter på om socialnämnden beslutat att inleda en undersökning eller inte.

Tre gånger har socialnämnden fått in uppgifter utan att överhuvudtaget ta ställning till dem. Listan på exempel där socialnämnden gjort misstag är mycket lång.

Socialstyrelsen har granskat 15 av socialnämndens ärenden under årets första sex månader gällande barn och ungdomar i åldrarna 2-17 år. Nu pekar de på en rad allvarliga problem i verksamheten.

Bristande kompetens i handläggningen. Att det saknas rätt uppgifter i flera fall. Dåliga utredningar, dålig planering och dålig uppföljning av insatserna för barn. Många gånger har socialnämnden misslyckats med huvuduppgiften - att ha barnens bästa i fokus.

Felet ligger inte i ett enskilt fall utan det finns systematiska brister i hur verksamheten skötts. Det är inte första gången som socialnämnden är i blåsväder, under det senaste året har man mottagit hård kritik två gånger.

Att det inte hänt något trots den tidigare kritiken anser socialstyrelsen vara extra beklagligt, och nu har man socialnämnden i Mark fram till 19:e november att åtgärda problemen.