Länder kan överge eurosamarbetet

I Berlin pågår i dag en konferens om framtiden för den gemensamma europeiska valutan euron. Det är inte uteslutet att ett eller flera länder så småningom kan överge euron som valuta, säger Ottmar Issing, före detta ledamot i Europeiska centralbankens styrelse.

– Det skulle innebära ekonomiskt och politiskt självmord att gå ur valutaunionen, men det utesluter inte att det kan hända, säger Ottmar Issing.

Ottmar Issing satt i åtta år i styrelsen för Europeiska centralbanken. Och är i dag chef för tankesmedjan Center för finansiella studier i Frankfurt i Tyskland.

– Det kan hända att länder lämnar eurosamarbetet om de hamnar i en så katastrofal politisk situation att ytterlighetspartier växer och får politisk makt, säger han.

Sådana tendenser syns inte än, men flera Europeiska länder är bara inne i början på mycket smärtsamma ekonomiska åtstramningsperioder. Både i Grekland och i Irland till exempel, sänks lönerna kraftigt och de sociala skyddsnäten försämras. Och anledningen är att de har halkat efter i den europeiska ekonomiska utvecklingen.

Eftersom länderna använder den gemensamma euron kan de inte skjuta problemen framför sig genom att sänka värdet på sin valuta, alltså devalvera.

Ansvaret är stort på de etablerade partierna, säger Ottmar Issing:

– De måste, som Storbritanniens premiärminister Churchill gjorde under andra världskriget, förklara varför svårigheterna är absolut nödvändiga, säger han.