Frågorna där de rödgröna och SD kan gå ihop

De rödgröna och Sverigedemokraterna är enligt sina valplattformar eniga om flera förslag som de skulle kunna rösta igenom i riksdagen och köra över regeringen, ett exempel är sänkt skatt för pensionärer.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson hoppas på genomslag för den egna politiken:

– Vår ambition är att fullföja de 99 punkter som vi gick till val på naturligtvis. Sen kan ju det förändras om vi får möjlighet att förhandla om våra viktigaste frågor, våra profilområden, men annars blir det så klart att vi gör det vi lovat våra väljare att göra, säger Åkesson.

Ett förslag som de rödgröna och Sverigedemokraterna är överens om, är att helt slopa skillnaden mellan vad pensionärer och arbetande betalar i inkomstskatt fram till nästa val.

Om inte regeringen hinner bli fullständigt färdig med sitt förslag om skattesänkningar för pensionärer till budgetpropositionen, där alla intäkter och utgifter bestäms med ett enda beslut, skulle de rödgröna och Sverigedemokraterna kunna rösta för större skattesänkning vid ett speciellt pensionsskatteförslag från regeringen.

– Det är klart att de kan stödja olika förslag som vi lägger i riksdagen. Jag tror att i de allra flesta fall så ligger vi rätt långt ifrån varandra, men det är klart att det kan vara så att de stödjer vissa förslag, säger Miljöpartiets gruppledare i riksdagen, Mikaela Valtersson.

Normalt sett driver inte riksdagspartier som förlorat budgetomröstningen mer långtgående skattesänkningsförslag efter det beslutet. Men det finns inga formella regler som hindrar dem. Så större pensionsskattesänkningar skulle kunna gå igenom.

Det finns också andra SD-förslag som ligger mycket nära de rödgrönas, exempelvis att den svenska Afghanistanstyrkan ska dras hem.

Men de allra flesta förslagen där SD och de rödgröna ligger nära varandra kräver ökade utgifter och måste tas i budgeten, och då, eftersom budgeten tas i ett enda beslut, kan inte partierna enkelt stödja varandras förslag i enskilda frågor. Exempel på sådana frågor är höjda tak i sjukförsäkringen, en höjning av underhållsstödet och bostadsbidraget för ensamstående föräldrar och större satsningar på biologisk mångfald.