Orkidéer har förändrats "ovanför generna"

Den pågående klimatförändringen kan bli ett stort hot mot jordens flora och fauna har det sagts. Växter och djur hinner inte anpassa sig till de snabba förändringarna. Men kanske har vi underskattat naturens förmåga. Engelska forskare som studerar orkidéer har sett att de anpassar sig snabbare till nya förhållanden än forskare hittills föreställt sig.

Det extra intressanta är att anpassningen inte har skett genom ändrade gener, utan genom en förändring i hur generna används. Det är inte bokstäverna i livets bok som ändrats utan läsanvisningen, skulle man kunna säga.

Sådana förändringar kallas epigetiska - "ovanför generna" betyder det ordagrant. Och hos orkideerna i studien tycks sådana här förändringar ha inträffat och gått i arv mellan generationerna.

Frilansjournalisten Staffan Forssell har pratat om orkidéstudien med Jesper Kårehed från Botaniska Trädgården vid Uppsala Universitet, och med Emil Nilsson, ekolog och genetiker vid Uppsala Universitet.

Vi träffar också Claes Wadelius, professor i medicinsk genetik vid Uppsala Universitet. Även han forskar om epigenetik. Men inom den medicinska forskningen finns det få studier som visar att sådana skulle ärvas mellan generationerna, och Wadelius är skeptisk till beläggen. För honom handlar epigenetik om hur en enskild organism - en människa, närmare bestämt - använder sina gener. En viss epigenetisk signatur - ett sätt att läsa av och tillämpa sina gener - kan till exempel ge cancer, en annan gör det inte.

Mer om epigenetik: