Vetandets värld, mån 27 september

Att vara eller inte vara - Kannibal?

Kannibalism är något oerhört skrämmande, men också fascinerande för oss människor. Varför är det så tabubelagt att äta sin egen art, och är det alltid så? Att vara eller inte vara kannibal, det är frågan i dagens Vetandets värld.

Kannibalism är något oerhört tabubelagt och skrämmande för oss människor. Vid svår svält har det dokumenterats att människor ätit varandra, men forskare är fortfarande oense om huruvida kannibalism som sedvänja hos vissa folkgrupper har existerat överhuvudtaget.

– Det handlar ofta om att folkgrupper anklagar varandra för att vara kannibaler, något som nästan aldrig har med verkligheten att göra, säger socialantropologen Claes Hallgren.

Mindre kontroversiellt, och till och med vanligt, är kannibalism bland djuren.

– Nästan alla djurgrupper ägnar sig åt kannibalism, säger zooekologen Göran Arnqvist