De svenska kärnkraftverken har tekniska problem

Krånglande ventiler och trasiga lager har tvingat några av reaktorerna i svenska kärnkraftverk att stå stilla eller gå på sparlåga under stora delar av året. Inför vintern skjuter OKG i Oskarshamn upp sina planer på att höja effekten och försöker istället få igång den problemdrabbade reaktor 3 på en lägre effekt.

– Vi har kört i några perioder under året men långt ifrån den produktion som vi hade planerat att köra. Tillgängligheten och produktionen i anläggningarna har varit långt under det förväntade, säger Lars Thuring, vd för OKG.

Av de tio svenska kärnreaktorerna står fyra just nu stilla, och en, Forsmark 2, går med runt 30 procent av sin effekt. 

Både Forsmark 2 och Oskarshamn 3, som står helt stilla, har haft upprepade problem. De har nyligen byggts om för att kunna leverera mer el men har inte alls kunnat starta igen enligt planerna.

Forsmark 2, som nu senast stått stilla på grund av vibrationer i en ventil som styr ångan till turbinerna, ska stoppas igen, fram till i november.

Oskarshamns reaktor 3, O3, har haft flera olika problem med felkonstruerade ventiler, med vibrationer och med lager, som gått sönder nästan direkt som de har bytts ut.

– Det som är mest kritiskt just nu är våra lagerskador på turbinen. Vi måste byta lagren men vi måste också få full klarhet i vad det beror på att de här lagren har gått sönder så att vi kan starta upp anläggningen med en övertygelse om att de nya lagren kommer att hålla bättre.

O3 är Sveriges största reaktor, och när den inte levererar så blir det kännbart för elförsörjningen.

Svenska Kraftnät, som har i uppgift att balansera produktion och förbrukning av el, gör en årlig prognos inför vintern. I år räknar de med att kärnkraften ska leverera normalt i vinter, alltså omkring 90 procent av sin kapacitet. 

Förra året kom de bara upp till omkring hälften av sin kapacitet.

Ännu har inte kärnkraftverken lyckats leverera mer än i fjol, och nu, i slutet av september importerar Sverige el för att klara det aktuella behovet.

Men Svenska Kraftnät vill i dag inte kommentera, enligt presschefen blir det avgörande läget i november när kraftverken kommit lite längre med sina försök att lösa de tekniska problemen.

O3 kommer heller inte att gå i sin fulla effekt i vinter, enligt Lars Thuring.

– Vi kommer istället att satsa på att med så stor säkerhet som möjligt producera omkring 1 100-1 200 megawatt under vintern för att vara säkra på att vi kan leverera en stabil effektproduktion under den perioden när marknaden är i främst behov av produktion och energi.