Botkyrka

Arsenikförgiftad mark undersöks

Ett område i Kagghamra i Botkyrka misstänks vara allvarligt förorenat av höga halter av arsenik. Länsstyrelsen avråder allmänheten från att vistas där medan området undersöks.

– Det är höga halter av arsenik. Och det kan ge förgiftningstillstånd. Och det är väldigt höga halter på några punkter på det här stället, säger Birgitta Svan, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Kan man få det bara av att vara där?

– Nej, man måste vara i jorden och gräva för att få det på sig. Det är jorden som kan vara förorenad.

Ni har ändå klassat det som risk 1 vilket låter lite allvarligt, eller?

– Ja, det är höga halter av föroreningar i området. Det kan vara en risk både för människa och för miljö, att det går ut i vattnet, säger Birgitta Svan.

Området ligger söder om Tumba, vid Sjöbergs varv i Kagghamra, alldeles vid Kaggfjärden. 

Botkyrka kommunen har fått bidrag från Länsstyrelsen för att utreda hur stort problemet är. Undersökningen inleds i oktober.

Enligt Birgitta Svan finns det en del sommarhus i området och även något enstaka permant hus där. Husägarna har informerats om läget.

Föroreningarna antas ha orsakats av en impregneringsverksamhet som funnits på platsen, och som las ner på 40-talet. Även en varvsverksamhet som tidigare legat där kan ha haft betydelse.

Att området inte undersökts tidigare beror enligt Birgitta Svan på att kunskapen inte fanns förut och att det är många områden som ska gås igenom.

Hur stort det här området som är förorenat är vet ingen ännu.

– Vi vet inte hur stort det är. Vi tror inte att det är så väldigt stort område, men vi vet inte. Det är det som ska göras i den här undersökningen nu, säger Birgitta Svan, miljöhandläggare på Länsstyrelsen i Stockholm.

Johanna Sjöqvist
johanna.sjoqvist@sr.se