Extra S-kongress väcker uppmärksamhet

Beskedet från flera socialdemokrater att det kommer att bli en mellankongress före nästa ordinarie kongress, väcker i dag uppmärksamhet på flera håll och har gett upphov till nya diskussioner om Mona Sahlins framtid som ledare.

Men den socialdemokratiske statsvetaren Ulf Bjereld, tror inte att det är därför som det nu pratas om en mellankongress.

– Det tror jag inte är den avgörande orsaken. Socialdemokraterna brukar gansak ofta ha mellankongresser, och att man har det efter ett sådant här katastrofval är inte så märkligt. Sedan kanske det finns krafter inom partiet som vill pröva partiledarfrågan, säger han.

Den 8 oktober sammanträder socialdemokraternas partistyrelse, och det är där som det formella beslutet om en mellankongress tas. Och i går kväll kom beskedet att partiets mäktiga verkställande utskott vill att det blir en kongress.

Genast började spekulationerna om att Socialdemokraterna vill välja en ny ledare. Enligt Ulf Bjereld är spekulerandet lite partiets eget fel.

– Det känns nästan som att man försökte avdramatisera det genom att smyga ut det en fredagskväll, och då blir resultatet istället det omvända. Det andas misstänksamhet och man undrar varför man inte kunde komma med det här beskedet från partiets sida redan i går mitt på dagen, så jag tror att man var övertaktisk från partiledningens sida, säger Ulf Bjereld.

Socialdemokraterna har tillsatt en kriskommission som har till uppgift att analysera Socialdemokraternas politik efter den största valförlusten på nästan hundra år. En mellankongress skulle kunna hållas i samband med att kriskommissionen presenterar vad den kommit fram till.

Mellankongressen skulle alltså inte i första hand handla om Mona Sahlins ledarskap. Men om hon verkligen blir kvar som partiledare till nästa val vågar inte Ulf Bjereld uttala sig om.

– Det är omöjligt att spekulera kring, det beror så mycket på den politiska händelseutvecklingen och hur opinionen utvecklar sig. Det är mycket möjligt att Mona Sahlin väljer att avgå innan dess, men det är inte heller helt omöjligt att hon leder partiet även i valrörelsen 2014.