IT-fiasko i Gävle

Gävle kommuns arbete med att effektivisera IT-arbetet i kommunen har hittills blivit ett fiasko. De
12 000 datorer som har hyrts in fungerar nämligen inte med verksamheternas gamla program och filer. Delar av undervisningen i grundskolan och gymnasiet har inte kunnat genomföras.

- Hittills har jag förlorat 25 timmar lektionstid på att göra ingenting tack vare de här spärrarna. Vi kan helt enkelt inte arbeta, säger eleven Lucas Åström på programmet IT-teknik på Polhemsskolans gymnasium i Gävle.

Vad gör ni då?

- Ingenting!

Prisad utbildning
Det är inte roligt för de elever som går på IT-teknikprogrammet i Gävle. Utbildningen, som är yrkesförberedande och har fått utnämningen  Sveriges bästa IT- utbildning, är baserad på olika program och exefiler som används i till exempel programmering av dataspel eller tekniklösningar. Inget av dem går att använda eftersom Gävle kommun har bytt till nya datorer som inte tar emot egna installationer av program eller filer.

- Gävle kommun har satt en spärr så att de inte går att starta dem alls, säger eleven Lucas Åström.

Varför har de gjort det?

- Ja, det är en jättebra fråga!

Svårt att komma åt sina dokument
Åtta grundskolor har fått liknande problem. Fredrik Lehnbom är lärare på Sofiedalsskolan i Valbo och kan inte komma åt det arbete som han tidigare hade i datorn.

- Lärarna hade svårt att komma åt sina dokument som är sparade. Det var problem att komma åt sin e-post och ibland var det till och med svårt att kunna använda datorerna, säger Fredrik Lehnbom.

Var det arbetsuppgifter som ni inte kunde komma år alltså?

- Precis, sparade dokument gick inte att komma åt. 

Påverkas eleverna av det här?

- Speciellt elever i behov av särskilt stöd som inte har kunnat komma åt sina skolprogram - och det fungerar fortfarande inte, säger han.

Hur har det gått för dem då?

- De får jobba med andra saker, men det känns tråkigt med tanke på att det finns bra program som är inköpta som skas användas och som är utprovade och väldigt pedagogiska, säger läraren Fredrik Lehnbom.

"Dåligt planerat" tycker förälder
Lena Boox har en son som går på Sofiedalsskolan. Han har dyslexi och är behov av vissa pedagogiska dataprogram. Men den datorn var borttagen vid terminsstarten och någon ny har han inte fått.

- Jag vet inte vad man ska säga, det är ju väldigt dåligt planerat. Resultatet blir ju ofta att när han för egna anteckningar så är de så bristfälliga så att han har tappat mycket av den kunskap som han borde få ner på papperet, säger hon.

Den gamla datorn - varför får han inte behålla den?

- Jag vet faktiskt inte varför han inte har fått behålla den under tiden för det hade naturligtvis varit bra, säger föräldern Lena Boox.

Lars-Åke Frisell, IT-ansvarig på Sofiedalskolan, är bekymrad över datorproblemen:

– Jag har ständig kontakt med IT-service varje dag om nya problem som dyker upp hela tiden, säger Lars-Åke Frisell.

Han berättar att när han frågat IT-service om varför det blivit så stora problem så har svaret blivit att det handlat om inkörningsproblem.

Katarina Jonsson är biträdande rektor för Sofiedalskolan:

– Det har varit tufft nu i starten. Vi var ju väldigt positiva till att få vara först ut i utrullningen av datorerna och hade hoppats att allt skulle vara klart innan personalen kom på plats. Tyvärr blev det inte så utan det har varit en rörig höst, säger Katarina Jonsson.

Kommunen bromsar
Gävle kommun bromsar nu satsningen på att få ut de nya hyrdatorerna eftersom det har blivit så många fel. 

Enligt Gävle kommuns IT-chef Nicklas Hjortenmark är det den stora omfattningen av datorer som ska ut som skapat många problem.

– Det är svårt att förutse alla konsekvenser som ett sådant här projekt får, och i det här fallet är det en regel som bestämmer vilken tillgång man ska ha till datorn som har slagit fel på just den här gymnasieutbildningen, säger Nicklas Hjortenmark.

De spärrar som har satts in i datorerna har som syfte att stänga ute virus och annat som kan förstöra datorerna och de datasystem som Gävle kommun använder sig av.

Men spärrarna har inte bara gjort datorerna säkrare - det har också gjort att det inte går att använda dem.

Anders Ekholm
anders.ekholm@sr.se

Martin Hult
martin.hult@sr.se