Tyskland vill avskaffa värnplikten

I Tyskland diskuterar i dag partiledningen för det konservativa CDU och systerpartiet CSU hur landets militär ska vara utformad framöver. Tysklands försvarsminister vill nämligen avskaffa den allmänna värnplikten, ett stort beslut i vilket land som helst, men särskilt känsligt just i Tyskland.

Förbundskansler Angela Merkel sa att den tyska försvarsmakten måste reformeras.

– Vi ansluter oss till försvarsministerns åsikt att det säkerhetspolitiska läget gör det möjligt avskaffa värnplikten, sa förbundskanslern.

Värnplikten skrotas dock inte helt enligt förslaget, liksom i Sverige ska den finnas kvar i grundlagen så att den kan väckas till liv igen om säkerhetsläget så kräver.

I dagsläget kallas färre än 15 procent av Tysklands unga män till väpnad tjänstgöring. Militären är dyr och ineffektiv och att skrota värnplikten skulle kunna bidra till besparingarna på 80 miljarder kronor som försvaret måste göra de kommande fyra åren.

Värnplikten i Tyskland är laddad med tung symbolik och så har det varit ända sedan segermakterna efter andra världskriget hjälpte till att skapa landets nya försvar. En folkets armé har setts som en garanti för en demokratisk förankring. Aldrig mer en stat i staten, armén ska vara samhällets spegel och demokratins barn, som västtysklands förste president uttryckte det.

Men tiderna förändras, dagens Tyskland är lika aggressivt som en labrador och de enda tyska skaror som lägger främmande länder under sig i dag är turisterna, skrev tidningen die Zeit nyligen.

Försvarsministern vill att antalet soldater ska minskas från dagens 250 000 till 165 000, men om det exakta antalet råder ännu oenighet. Förslaget fortsätter nu sin remissrunda bland regeringspartierna, ett slutgiltigt beslut väntas senare i år.