Flyttströmmarna över Öresund vänder

Medan den svenska ekonomin växer så kämpar Danmark fortfarande med återhämningen efter fastighets- och finanskrisen. Det här kan få konsekvenser för Öresundsregionen.

Anders Olshov, VD för det oberoende ekonomiska analysinstitutet Öresundsinstitutet, tror att strömmarna över sundet håller på att börja vända.

– Tidigare har den danska arbetsmarknaden varit starkare än den svenska. Nu kanske det blir Skåne som kommer att dra lite och det kanske blir en del danskar som söker sig hit.

Sedan Öresundsbron invigdes för tio år sedan har trafiken över sundet varit ganska enkelriktad. Svenskar har pendlat till Danmark för att jobba och danskar har bosatt sig i Skåne på grund av billigare huspriser.

Men nu har den utvecklingen stannat av, skriver Öresundsinstitutet i en ny prognos. Sysselsättningen i Danmark kommer enligt prognosen minska med 0,8 procent i år, det är allt färre svenskar som börjar jobba i Köpenhamnsområdet och pendlingen över bron har minskat något.

De danska huspriserna har också fallit kraftigt, 35 procent mellan 2006 och 2009, samtidigt som den svenska kronan det senaste året stärkts mot den danska. Det här har gjort det att det inte längre är lika attraktivt för danskarna att leta efter boende på andra sidan sundet, och flyttlassen har börjat vända.

– Under första halvåret i år så flyttade det för första gången fler människor från Skåne till Själland än andra hållet, sedan bron byggdes.

– Nu är det ett nytt läge. Förmodligen stagnerar brons trafik under några år och det kan bli så att dansk arbetskraft börjar söka sig till Skåne, vilket är något helt nytt i så fall, säger Anders Olshov vd för Öresundsinstitutet.