Kyrkor vill bedriva äldrevård

Vid årets Kyrkomöte, som inleddes i Uppsala i dag, så vill Kyrkostyrelsen genomföra en regeländring som möjliggör för församlingarna runt om i Sverige att bedriva näringsverksamhet inom välfärdsområdet, såsom skola och äldreomsorg. Vad tycker du om att kyrkan vill driva fler skolor, äldreboenden och förskolor? Tyck till här!

Regeländring är en anpassning till verkligheten, för redan idag finns en rad församlingar med skolor och boenden. Anders Johansson är kyrkoherde i Alsike Församling, som i december inviger Santa Maria Alsike - skola, förskola och äldreboende: Kyrkoherden i Alsike Anders Johansson säger att kyrkan inte längre kan förlita sig på att medlemsavgifterna ska stå för den större delen av intäkterna.
– Vi vill göra något för de som bor här, säger han.

Knivsta pastorat invigde t ex för knappt en månad sedan Santa Maria Alsike med bland annat skola, förskola och gruppboende. Byggkostnaderna uppgick till drygt 130 miljoner kronor och i mitten av december ska allt stå klart. Förutom skola och förskola - där cirka 200 barn får plats - kommer det också finnas matsal, café, en konferensavdelning och ett kapell.
– Vi vill vara en konfessionell friskola. Vi vill inte sticka under stol med att vi vill utöva någon form av påverkan utan att tulla på de direktiv som staten ger.

Levi Bergström, vice ordförande i Kyrkostyrelsen och socialdemokrat, säger att förslaget om att möjliggöra för församlingarna att bedriva näringsverksamhet - som nu tas upp i på Kyrkomötet i Uppsala - till stor del är till för att visa upp vad kyrkan sysslar med:
– Det är klart, då ser ju människorna att kyrkan inte bara är gudstjänstverksamhet, säger han.