Skellefteå

Sävenäs gamla sågverksområde förorenat

Det gamla sågverksområdet Sävenäs vid Skellefteälvens utlopp är förorenat av metaller. I höst har saneringen av det gamla Scharinsområdet påbörjats, men även det gamla sågverksområdet och kajen i Sävenäs innehåller stora mängder föroreningar. Christer Svensson är en av dom ansvariga för saneringesarbetet.

Sävenäs ligger lite längre mot Skellefteälvens utlopp, och där har det funnits sågverk Järnbruk och trä och stenkolstillverkning

Liksom Scharins gamla industriområde så finns det idag inget företag som kan ställas ansvarig för föroreningarna i Sävenäs.

På Scharinsområdet finns en hel del av det fariga ämnet dioxin, men Christer Svensson tror inte att det finns dioxinrester på Sävenäs.