Eskilstuna

Mer hjälp med ny frivilligcentral

Frivilligorganisationerna i Eskilstuna ska dra igång en frivilligcentral för att få fler att jobba ideellt.

Intresset finns hos många, men det behöver samordnas, menar Ulla Nelén på Sveriges Pensionärsförbund, SPF.

– Det finns väldigt många andra också som också vill hjälpa till, som inte vill gå med i någon organisation.

De som arbetar för en frivilligcentral är flera hjälporganisationer, ideellt arbetande pensionärer, såsom Ulla Nelén som företräder pensionärsorganisationen SPF och Gode Män, liksom kyrkor och Röda korset.

Bland annat vill man få fler att jobba ideellt med att hjälpa äldre. Man vill också locka alla de medborgare som vill hjälpa till, men kanske inte genom en organisation.

– Det är hundratals, säger Ulla Nelén. Någon säger att jag skulle kunna följa med. Jag kunde vara ledsagare.

Det finns en runt 19 000 pensionärer i Eskilstuna och hälften av dem är organiserade. Ulla Nelén säger att stöd till anhörigvårdare behövs särskilt mycket. Där fanns det förut en förening, men man orkade inte driva den vidare.

Att använda de frivilliga krafterna på ett effektivt sätt är ett syfte med Frivilligcentralen. De olika organisationerna ska känna till varandras arbete, kommunen ska vara med på noterna, liksom facket, så att man följer de spelregler man kan enas om.

Det här ska inte bara vara för pensionärer, säger Ulla Nelén.

– Vi har ju ungdomar som kan hjälpa till. Jag har pratat med studenter, som kanske har sabbatsår och som jättegärna skulle ställa upp som kompis åt till exempel en utvecklingsstörd.

Efter valet, där invandringen diskuterats, så menar Håkan Omberg på SPF att frivilliga krafter kan hjälpa till där det finns brister.

– Det finns ju väldigt många invandrare och invandrarfamiljer som säkert också skulle behöva hjälp för att komma in i samhället. Kanske yngre invandrarföretagare skulle kunna få hjälp av äldre, som mentorer. Man kan bryta generationsgränserna. Att gå in som klassmorfar kan också vara en insats.

Under hösten pratar de olika organisationerna ihop sig hur det här ska gå till. Och nu ska man, säger Håkan Omberg, ta diskussionen med kommunen, så att organisationen får stöd.

– Att man också är beredd att ge Frivilligcentralen bidrag, så att den får en bra start.

Han tror att frivilligt, oavlönat, ibland osynligt arbete kommer att växa.

– Det motsvarar 170 miljarder kronor årligen, nästan 70 procent av pensionsutbetalningarna, så det är inga småbelopp.

I januari nästa år kommer centralen igång, hoppas de inblandade.

Hans Andersson
hans.b.andersson@sr.se