Välbevarat trägolv i Bro kyrka

Det bäst bevarade medeltida trägolv som påträffats i någon kyrka på Gotland finns i Bro kyrka.
Det är det trägolv i kyrkans långhus, som har tagits fram och plockats upp i samband med den pågående restaureringen, som är så välbevarat. Golvvirket har analyserats på kvartärgeologiska avdelningen vid Lunds universitet, och analysen visar att virket kommer från träd som fälldes vintern 1302-1303.