Teleproblem ska vara åtgärdade vid 23

Två stora kabelbrott i Stockholm orsakade i dag stora störningar i teletrafiken. Många kunder över hela landet kunde till exempel inte ringa larmnumret 112. Vid klockan 23 var felet avhjälpt enligt Telia.