Nanomaterial bygger sig själv i kroppen

Nanoforskare från USA har utvecklat en ny typ av material som kan bygga sig själva inne i kroppen, och prata med cellerna på cellernas språk. Tanken är att de ska bygga ihop sig till strukurer som hjälper till vid läkning av olika sorters skador, som att få nya blodkärl att bildas eller nervtrådar att växa.

Materialen består av peptider, samma byggstenar som bygger upp proteiner. När de byggstenarna kommer in i kroppens salta miljö börjar de av sig själva bygga ihop sig till nanotrådar som bara är någon miljondels millimeter tjocka. Trådarna imitierar strukturer som vi redan har naturligt i kroppen, strukturer som kan skicka signaler och få rätt sorts cell att växa på rätt plats.

Forskarna kan designa olika sorters nanotrådar, som talar olika språk och lockar till sig olika sorters celler.

Det senaste materialframsteget är en rörliknande struktur som inuti rymmer en massa såna här nanotrådar. Den skulle kunna liknas vid en mjuk elkabel där nanotrådarna är koppartrådarna inuti, och denl kan formas och placeras precis där skadan är, så att den vägleder nya celler att börja växa på rätt ställe.

Samuel Stupp från Norttwestern University i Chicago var nyligen i Sverige och berättade om de här framstegen på en stor läkarkonferens.

Han tror på det här angreppssättet till olika sorters skador, både för få nytt brosk till utslitna leder, eller för att få nerver att börja växa efter ryggmärgskador eller vid olika hjärnsjukdomar, och hans forskargrupp har redan inlett samarbete med hjärnforskare i Göteborg.

Läs mer om de  kabelliknande strukturerna här: