Skola överklagar beslut om nedläggning

Internationella skolan för rättvisa och fred i Sätra kan tvingas stänga. Skolinspektionen har funnit så stora brister att dom beslutat dra in friskolans tillstånd. Men skolans rektor Abbe Ibrahim ställer sig helt oförstående till det beslutet.

- Vi blev alla chockade, vi fick information förra terminen om brister med dom bristerna har vi åtgärdat säger Abbe Ibrahim.

Skolinspektionens krititk av skolan är hård - eleverna har inte fått tillräckligt med undervisning i alla ämnen, elever som behöver särskilt stöd har inte fått det och det finns brister i elevernas slutbetyg menar inspektionen.

Det är ovanligt att en skolas tillstånd dras in men Skolinspektionen motiverar sitt beslut med att bristerna är så pass stora och att skolan inte åtgärdat bristerna trots flera påpekanden.

Abbe Ibrahim som jobbat på skolan i ett år och varit rektor i två veckor menar att dom brister Skolinspektionen hittat är överdrivna eller så har om åtgärdats, och skolan ska överklaga beslutet

- Det är klart vi ska överklaga. Vi tycker att det är en orättvis behandling, dom brister Skolinspektionen pratar om är otydliga. Det hela är bara konstigt, säger Abbe Ibrahim