Bakteriedödande silverprodukter läcker ut i avloppet

I vattnet som kommer in till våra reningsverk har mängderna av den giftiga metallen silver minskat rejält de senaste tio åren. Det är digitalfotots intåg och ändrade processer i tryckeriindustrin som gjort det möjligt. Men nu tycks minskningstrenden ha stannat upp... Och anledningen tros vara att silver börjat användas som antibakteriellt medel i allt från tvättmaskiner och strumpor till skärbrädor och tandborstar

Ryaverket i Göteborg är ett av Sveriges största reningsverk och tar emot avloppsvatten från bland annat Göteborg, Partille och Mölndal. Det silver som kommer hit med avloppsvattnet hamnar i slammet. Ungefär 30 kilo silver per år handlar det om i det avloppsslam som används som anläggningsjord i allt från fotbollsplaner till parker.

I slutet på 90-talet var det nästan tio gånger så mycket. Silverinnehållet har minskat rejält bland annat tack vare att digitalfotot ersatt gamla framkallningsprocesser där silver ingick.

Men 2008 ökade silverinnehållet i slammet igen. Och Lars Nordén, miljöingenjör, kan bara finna en orsak:
– Den enda förklaring vi kan har är att man började använda det som luktförhindrare i träningskläder, och i skärbrädor och jag vet inte allt. Helt i onödan, anser Lars Nordén.

Reningsverken har genom sin organisation  tagit strid mot silver i allt från tvättmaskiner till strumpor och haft viss framgång. En del varor har försvunnit från handeln och kanske därför, gick silversiffrorna i Göteborg ner lite igen 2009.

Men när Anders Finnson på Svenskt Vatten tittar på siffrorna för också andra stora svenska reningsverk ser han hur en lång nedåtgående trend hejdats innan den nåt botten. Och det bekymrar honom för silver vill vi inte ha ut i miljön, det är starkt giftigt säger han:
– Jämfört med något som vi mer förknippar med giftighet, kvicksilver, så är silverjonen flera gånger giftigare för vattenlevande organismer än vad kvicksilverjonen är.

Haglöfs är ett av de företag som använder använder antibakteriellt silver . De har friluftskläder och skor behandlade med silvernitrat som ska hindra tillväxten av bakterier så att skor eller underställ inte luktar illa.  
– Med silver i kläderna behöver man inte tvätta lika ofta, inte bara praktiskt utan också miljövänligt, tycker hållbarhetsdirektören på Haglöfs Lennart Ekberg.

Silvret gör ingen skada i naturen enligt företaget Polygiene som gör silverkloridbehandlingen av Haglöfskläder. Christian von Uthmann på säger att silvret i silverkloriden bara lämnar kläderna om det får chans att gå i förening med svavel och bilda silversulfid och i den formen är silvret inte farligt säger han.

Men att silvret skulle hålla sig kvar i ofarlig sulfidform är inte alls så säkert säger Anders Finnson på Svenskt Vatten. Den som tror det är inte påläst hävdar han.

I de studier Vetenskapsradion tittat på konstateras att det saknas mycket kunskap om vad som händer med silver i marken över tid, när surheten ändras till exempel. Det finns inget entydigt svar på om silverjonerna frigörs i naturen. Däremot står klart att fria silverjoner är skadliga för vattenlevande organismer. Det visar laboratorieförsök på bland annat regnbåge och andra fiskar och de allra känsligaste organismerna är små kräftdjur. De flesta försök är gjorda i vattenmiljö så halterna kan inte enkelt jämföras med de i avloppsslammet vid Ryaverket i Göteborg.