Västsvenska åkare till Göteborg

Under EU-toppmötet i Göteborg kommer många västsvenska åkare att demonstrera. Åkarna har fått tillstånd att köra in med ett hundratal fordon i innerstaden samtidigt som toppmötet genomförs. Däremot blir det ingen demonstration i Trollhättan när transportministermötet hålls där i början av juni. Anledningen till åkarnas demonstrationen i Göteborg är att de vill ha samma villkor som åkarna i Europa när det gäller avgifter och skatter.