Oklart riksdagsarbete för de rödgröna

Det är oklart hur den rödgröna oppositionen ska hantera flera frågor i riksdagen just nu, exempelvis budgeten och talmansfrågan. Partierna kan inte ge något klart besked om hur riksdagsarbetet ska gå till.

– Ja, den frågan diskuterar vi ju nu gemensamt med Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Men vi kommer att återkomma mer exakt hur vi hanterar budgetfrågan, säger hon.

Mona Sahlin säger ändå att hennes utgångspunkt är att de rödgröna ska lägga en gemensam budgetmotion. Vänsterpartiets ledare Lars Ohly är tydligare med sin uppfattning att partierna ska lägga en gemensam budget.

– Ja, jag förutsätter att vi kommer att lägga en sådan. Jag har svårt att se vad skälen skulle vara att vi skulle frånträda den politik som vi gemensamt har kommit överens om och gått till val på. Jag förutsätter att vi kommer att lägga en gemensam proposition till regeringens budgetproposition, säger han.

Miljöpartisterna är inte lika tydliga, så här sade språkröret Maria Wetterstrand tidigare i veckan:

– Om vi ska lägga en gemensam budget har vi inte tagit ställning till, utan det måste vi göra gemensamt. Det pågår eftervalsprocesser i alla tre partierna.

Mona Sahlin tycker att statsminister Fredrik Reinfeldt nu borde gå ut och säga hur han vill hantera den oklara situationen i riksdagen. Den första frågan som kommer upp i riksdagen nästa vecka är valet av ny talman.

Om de rödgröna presenterar en gemensam talmanskandidat kan Sverigedemokraterna rösta på den personen, och då skulle inte de borgerliga få igenom sitt talmansförslag. Lars Ohly vill ha en gemensam rödgrön kandidat. Socialdemokraternas inställning i talmansfrågan är inte klar än.

– Vi ska ju definitivt ha, under alla förhållanden, en vice talman. Och om vi ska lägga fram ett gemensamt förslag till talman har vi inte bestämt ännu. Det gör vi på fredag, säger hon.

Inom Vänsterpartiet så förespråkar de nyvalda riksdagsledamöterna Jonas Sjöstedt och Jens Holm en extrakongress och en översyn av partiets ledarskap. Partiet skulle exempelvis kunna ha två partiledare som Miljöpartiet. Men Ohly tycker inte att det behövs någon extrakongress.

– En kongress har väldigt specifika uppgifter. Den ska antingen besluta att byta ut ledningen eller ändra politik. Och några sådana krav finns inte inom Vänsterpartiet i dag, säger han.