Kent Asp: Expressens valbevakning liknar kampanjen 1976

Professor Kent Asp är kritisk mot hur Expressen skött valbevakningen i år.Expressens journalistik om Mona Sahlin och de rödgröna har varit så negativt vinklad att han inte sett något liknande i sina undersökning, som pågått sedan 1979. I Medierna drar han en parallell till valet 1976, då han menar att Expressen inte dolde att man kampanjade för regeringsskifte. 
Men Expressens Thomas Mattsson ser inte någon kampanj - man har helt enkelt rapporterat negativt om socialdemokraterna eftersom händelseutvecklingen varit negativ - något som valresultatet också visat.