Telia börjar nedsläckning av fast nät

Nu börjar avvecklingen utav 50 000 fasta telefonabonnemang runt om i landet där kunderna istället ska klara sig på mobilnätet. Under en femårsperiod görs det här där Telia-Sonera bedömer det som tekniskt omöjligt och olönsamt att uppgradera det fasta nätet för bredband. Nu har de första berörda kommunerna släckts ner.

– Under de här fem åren så är i stort sett alla kommuner i Sverige berörda, även våra storstadskommuner har ju delar av kommunen där det är väldigt små telestationer, till exempel Stockholms skärgård. Det här är ju nätdelar som är väldigt dyra för oss att driva och underhålla, och ska vi uppgradera dem så att de kan leverera bredband så blir det orimligt dyrt, och när det finns mobil täckning att ersätta med, då gör vi det, säger Anders Bruse, ansvarig på Telia-Sonera.

Totalt 500 abonnenter i Flen, Vetlanda, Uppvidinge och Årjäng kommuner har nu blivit av med sin fasta telefoni. Istället ska de klara sig med antingen en vanlig mobiltelefon, eller genom att den gamla fasta telefonen med en sändardosa kopplas upp mot mobilnätet. I de fall där täckningen inte räcker till så har en slags förstärkt antenn monterats på fastigheten. Och än så länge har Telia-Sonera inte fått ta emot några synpunkter om dålig täckning.

--  Nej, ingenting efter avstängningen i förra veckan, säger Anders Bruse.

Under en femårsperiod ska nu ytterligare 50 000 fasta abonnemang på samma sätt släckas ner och bytas ut i olika etapper. 10 000 av dem bedömer Telia-Sonera kommer behöva en förstärkt extraantenn för att få tillräcklig täckning.

Liknande teknik har redan testats i mindre skala. Bland annat i delar av Tingsryd efter stormen Gudrun. Men det moderata kommunalrådet där, Arne Karlsson, tror inte att den här större nationella nätomställningen kommer bli problemfri, och berättar om deras erfarenheter.

– Fax har inte fungerat, det klipper ibland i telefonen, samtal har brutits och så vidare och så vidare. Det kommer att bli bekymmer, och framförallt är det tryggheten för de äldre som kommer att bli ett riktigt bekymmer, säger Arne Karlsson, kommunalråd (M) i Tingsryd.