Rödgröna överens om gemensamma förslag

De rödgröna partierna är överens om att lägga fram gemensamma förslag om förlängningen för den svenska Afghanistanstyrkan och om den nya skollagen som riksdagen ska anta i höst, det framkom efter ett möte med de rödgröna partiledarna som tog slut vid lunchtid.

Vänsterpartiets ledare Lars Ohly tycker att det bra om Sverige kan skicka helikoptrar till Afghanistan.

– Det behövs en bättre säkerhet för de som är i Afghanistan. Så länge vi har personal på plats så ska de få den säkerhet som vi kan erbjuda. Jag har förstått att ambulanshelikoptrar är ett sådant verktyg som man behöver för att känna sig mer säker än vad man gör i dag.

– Det kommer inte att bli en stridsfråga, det kommer kunna hanteras utifrån vår överenskommelse. Men överenskommelsen är tydlig, tillbakadragandet ska påbörjas 2011 och ska avslutas 2013.

De rödgröna partierna är också överens om att lägga fram sitt gemensamma förslag på skolområdet när regeringens förslag till ny skollag snart ska tas av riksdagen. De rödgröna då exempelvis kräva betyg från sjunde klass och inte från sjätte som regeringen vill.

Efter dagens partiledardiskussioner är det fortfarande oklart om de tre partierna kommer att presentera en gemensam kandidat i talmansvalet som hålls nästa vecka. Det är också fortfarande oklart om partierna kommer lägga fram en gemensam budgetmotion.

– Vi har diskuterat det också, men har ingen färdig lösning till de frågorna. Vi återkommer till det, säger Miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Vänsterpartiet har varit tydligt med att det tycker att ni ska lägga ett gemensamt förslag, vad betyder den här till synes lite olika uppfattningen om frågan att betyda för framtiden?

– Ja, vi får väl se, vi lyssnar på dem, jag tycker det finns bra argument för en gemensam budget, men det finns också lite argument åt andra hållet, så vi får se, säger Peter Eriksson.