Timrå

Miljösanering överklagat av Naturvårdsverket

Vid miljösaneringen i Fagervik i Timrå kommun hoppas man nu kunna transportera bort förorenade jordmassor för att minska förseningen av projektet. Kommunens syfte med saneringen av det före detta industriområdet är att förvandla det till ytor för fritid och rekreation och för att kunna göra det vill man flytta förorenade massor inom området, men Naturvårdsverket har överklagat tillståndet för arbetet.

Kommunens projektombud vill nu att kommunstyrelsen ska söka ytterligare 16 miljoner kronor från Naturvårdsverket för att kunna transportera bort de mest förorenade massorna. Länsstyrelsen hade gett klartecken men Naturvårdsverket anser att miljödomstol ska pröva frågan.

- Allt som allt måste vi nu minimera riskerna för att projektet blir orimligt försenat, säger Stefan Grundström.

Det betyder sannolikt att Timrå kommun kommer att söka ett tilläggsanslag från Naturvårdsverket för att finansiera den fördyring av arbetena som en borttransport av förorenade massor innebär. En ny upphandling kommer att inledas inom kort.

- Om projektet förändras på det här sättet påverkar det den framtida utformningen av området. På plussidan finns förstås att de framtida skötselkraven torde bli mindre rigorösa, säger Stefan Grundström.