GMO-majs färdas långt med vattendrag

Genmodifierad majs sprider sina proteiner till angränsande odlingar via vattendrag. Det visar en amerikansk studie där forskare har undersökt över 200 platser där strömmande vatten går förbi odlingar av en särskild sorts majs som bland annat har fått en extra gen som gör att växterna själva utsöndrar ett insektsdödande medel.

I vattendragen kunde forskarna se att växtdelar förde med sig det egentillvekade insektsgiftet åtminstone 500 meter. Eftersom majs är en dominerade gröda i vissa delar av USA, innebär det att i 91 procent av den odlade marken i dessa områden är utsatt för den här typen av spridningsrisker.

Forskarnas slutsats är att ekosystem längs vattendrag är såpass sammanlänkade att de inte går att skilja från varandra. Något som måste finnas med i bedömningen när nya genmodifierade grödor ska tillåtas.

Referens:
Tanka, L, J. Et al. Occurrence of maize detritus and a transgenic insecticidal protein (Cry1Ab) within the stream network of an agricultural landscape. PNAS Early Edition, 27 sept. doi/10.1073/pnas.1006925107.