Ronneby

Original Gangsters: "Alla SD-politiker i Ronneby ska bort"

Det kriminella nätverket Original Gangsters vill få alla Sverigedemokrater i Ronneby att lämna kommunfullmäktige. Målet är tomma stolar i Ronneby – och långsiktigt i hela Sverige.
– Vi är vana att få vår vilja igenom, säger Original Gangsters Sverigepresident Lars Bergqvist.

Original Gangsters beskriver sig själva som en affärsdrivande och vinstgivande organisation som använder kriminalitet som ett verktyg att nå sina mål.

Men valresultatet i Ronneby är en nagel i ögat på Original Gangsters som inte vill se några Sverigedemokrater i kommunfullmäktige när de slår ner bopålarna. Och därför har de inlett en kampanj på nätet för att få alla folkvalda Sverigedemokrater att hoppa av.

Tio namn på listan
Gruppledaren Rolf Fredriksson (SD) har redan hängts ut på en hemsida och sen går turen till andra namnet på listan, Anna-Mi Kullmans (SD). Mellan åtta och tio namn finns på den lista som Original Gangsters kallar sin handlingsplan för Ronneby.

Vana få viljan igenom
Sverigepresidenten menar att det inte finns någon bortre gräns för vad Original Gangsters kan göra för att få bort Sverigedemokraterna ur fullmäktige.

– Vi är vana att få vår vilja igenom. Det är upp till dem och bedöma vad som är farligt och inte farligt, säger Sverigepresidenten.

"För jäkligt"
Vi har sökt alla Sverigedemokrater som står på Ronnebys valsedel 2010. Ingen vill ställa upp på en bandad intervju. Men två reaktioner är genomgående; att det är "för jäkligt" och att de inte överväger att lämna sina uppdrag som läget ser ut just nu.

Säpo och underrättelsetjänsten inkopplad
Thomas Pärlklo på Kriminalunderrättelsetjänsten i Blekinge säger att de följer utvecklingen noga och att polisen undersöker om Ronnebybon Solvieg Olssons avhopp från Sverigedemokraterna nyligen är kopplat till Original Gangsters.

– Det här rör den yttersta demokratin och har därför prioritet ett. Både Säpo, närpolisen och underrättelsetjänsten är inkopplad, säger Thomas Pärlklo.

Partiet kan försvagas
Erik Almqvist i Sverigedemokraternas partistyrelse menar att om Original Gangsters lyckas få bort folkvalda politiker så försvagas partiet och får svårt att uppfylla väljarnas förväntningar.

Han har varit i kontakt med polisen med anledning av sina partikamrater i Ronneby. Men han är inte imponerad.

– Jag har haft ett samtal med polisen på den nivå där man borde ha koll på det här. Då frågade de mig vem Lars Bergqvist är, alltså Sverigepresidenten för en av landets största kriminella nätverk. Så det är på den nivån, säger Erik Almqvist.

Egna lagar att följa
Sverigepresidenten för Original Gangsters säger att rätten att organisera sig politiskt har varit värd mycket för honom - tills nu när Sverigedemokraterna fick sitt stora genomslag.

Och på frågan vem han och hans organisation är att dra gränsen vid Sverigedemokraterna svarar han så här:

– Vi har våra egna lagar och ideologi som vi följer. Sveriges rikes lag är inte intressant i detta, säger Sverigepresident Lars Bergqvist.

Andrea Jilder
andrea.jilder@sr.se