Säpo: Större hotbild mot Sverige

För första gången i modern tid har svensk säkerhetspolis höjt hotnivån gällande terrorattentat mot Sverige till den tredje nivån på en femgradig skala - från ett så kallat lågt hot till ett förhöjt hot.

Beslutet har fattats av Säpo-chefen Anders Danielsson:

– I modern tid med den systematik och den metodik vi arbetar i dag så är det första gången vi gör detta, säger han.

Hotet om terrorattentat mot Sverige har förändrats den senaste tiden enligt Säpo, som i dag väljer att berätta om sitt beslut att höja hotnivån ett steg till så kallat förhöjt hot på en femgradig skala. Tidigare ansågs det vara ett lågt hot. Och det alltså för första gången i landet i modern tid.

Beslutet bygger på underrättelseinformation från Nationellt Centrum för terrorhotbedömning, NTC. Där igår även Försvarets radioanstalt, FRA och den militära underrättelse-och säkerhetstjänsten MUST.

Och informationen beskrivs som förändrad aktivitet inom vissa miljöer i Sverige, riktade mot Sverige.

John Daniels är chef för den militära säkerhetstjänsten:

– Det är ett antal personer i en viss miljö som har intention och kapacitet att genomföra terrorattacker mot svenska mål.

Vad är det för grupp?

– Det kan vi inte gå in på. Ingen attack bedöms som nära förestående i dag.

Enligt Säpo är hotnivån fortfarande förhållandevis låg, säger Anders Danielsson:

– Det är fortfarande lågt i europeisk jämförelse. Vi gör nu två saker – dels på operativ nivå där vi försöker reducera hotet, ta bor hotet helt enkelt. Det andra är på lite högre nivå, där vi sätter saker i sitt sammanhang, få in mer underrättelser så att vi kan avfärda hotet på att vi får mer information.

Säpo kan inte svara på om någon gripits eller om det finns några kopplingar till att andra västerländska underrättelsetjänster de senaste dagarna varnat för terrordåd i Europa.

Varningar som Magnus Norell, forskare och analytiker på området terrorism, anser är överdrivna. Enligt honom kan den här bedömningen röra sig om personer som inte har kopplingar till redan terrorklassade nätverk.

– Det kan röra sig om grupper eller personer som inte tidigare finns i något register, utan som har radikaliserats här hemma. Jag skulle tro att det snarare handlar om det, än att det handlar om redan etablerade grupper i Sverige.

Och om det fanns ett konkret hot om några attentat, skulle den informationen inte nå medborgarna, säger han:

– Då får vi veta det efteråt. Till exempel attentatshotet mot Eiffeltornet i Frankrike, det var inget vi fick reda på innan.