Politikerkritik mot Försvarsmaktens agerande

Försvarspolitiker i riksdagen kritiserar nu Försvarsmakten. Orsaken är att officerare och civilanställda omedelbart måste tacka ja till utlandstjänstgöring om de vill behålla arbetet, trots att det oklart vilka regler som ska gälla när de ska tjänstgöra utomlands och vilket stöd de kan få.

Folkpartisten Allan Widman är besviken på Försvarsmaktens agerande:

– Jag tycker att hela processen har skötts undermåligt. Då blir ju risken mycket stor att det blir motreaktioner och att i stället för att stärka Sveriges förmåga till  internationella insatser egentligen motverkar den, säger han.

I slutet av september skulle alla officerare och reservofficerare som vill vara säkra på att behålla sina tjänster ha tackat ja till att i framtiden tjänstgöra utomlands. De som tackat nej riskerar nu uppsägning.

Officersförbundet och Reservofficersförbundet är upprörda. De har inte kunnat nå något avtal med Försvarsmakten om hur ofta officerarna ska tjänstgöra utomlands, vad som gäller om officeren har småbarn eller blir gravid under tjänstgöringsplikten och vilket stöd familjen kan få.

De flesta fastanställda officerarna har trots det tackat ja - men knappt 300 har tackat nej och mer än hälften av alla reservofficerare har låtit bli att svara.

Centerpartisten Staffan Danielsson beklagar Försvarsmaktens agerande:

– Det är trist att man inte fått med sig de fackliga organisationerna och att många upplever erbjudandet som svårt att svara på.

De politiker Ekot talat med är oroade över att en stor del av reservofficerarna nu riskerar att försvinna - vilket skulle försvaga det nya insatsförsvaret.

– Reservofficerarna tycker jag är en väldigt viktig grupp och skulle vi missa ett antal reservofficerare och kanske dessutom få svårare att rekrytera, då ligger vi illa till tycker jag, säger Miljöpartiets Peter Rådberg.

Dessutom tror flera att Försvarsmakten nu tappar anseende som arbetsgivare och kan få svårare att rekrytera folk.

– Att man i dagsläget börjar ändra i kontrakten utan att förhandla – det är helt förkastligt, säger Vänsterpartiets Gunilla Wahlén.

Hon får medhåll av Allan Widman.

– Det viktigaste nu är att Försvarsmakten tar ett omtag och försöker att balansera sin information och visar på en större känslighet mot sina anställda.