Kommunernas överskott ger få nya jobb

Trots att nästan alla kommuner i landet har överskott i ekonomin i år, så är det få kommuner som använder pengarna till att anställa fler. En förklaring är att de extrapengar kommunerna fått bara är ett tillfälligt stöd.

Kommunernas överskottet består till stor del av det tillfälliga konjunkturstöd som kommunerna fick förra året för att användas i år. Eftersom stödet är tillfälligt har få kommuner satsat på nyanställningar.

Annika Wallenskog är sektionschef på avdelningen för ekonomi och styrning på Sveriges kommuner och landsting:

– Anledningen är att 2011 ser inte alls lika bra ut. Om man anställer ett antal personer så måste man då dra ner 2011. Så det man har gjort 2010 är att försöka genomföra engångssatsningar, som att renovera, bygga på gator och vägar och ungdomssatsningar just i år – så att man inte höjer kostnadsnivån inför 2011.

Det var under förra året som kommunerna och landstingen fick statsbidrag på sammanlagt 17 miljarder kronor. 12 miljarder av det var ett tillfälligt konjunkturstöd, som ska användas i år. Och det här är de pengarna som till stor del ligger bakom att drygt 90 procent av alla kommuner har ett överskott i sin ekonomi i år.

Statsbidraget kom för många kommuner i en tid när de redan börjat skära i sina utgifter för att klara ekonomin. Så när pengarna kom var redan en del verksamheter borta eller nerbantade - vilket ju ökade överskottet, men också skapar en ekonomi med stora svängningar, enligt Annika Wallenskog.

Och fler svängningar lär det bli eftersom det tillfälliga stödet till kommunerna kommer att sänkas från 12 till 3 miljarder kronor nästa år, om man får tro allianspartiernas valmanifest.

Sjöbo är den kommun i landet som ser ut att ha bäst ekonomi av alla kommuner i år - mycket beroende på försäljningar av kommunal verksamhet.

Men trots den goda ekonomin har antalet nyanställningar legat på ungefär samma nivå många år i rad - och det tillfälliga stödet användes inte till att anställa fler, säger det moderata kommunalrådet Stefan Lundgren:

– Vi förde resonemanget att eftersom vi vet att det är tillfälligt så såg vi inte någon hållbarhet som gjorde att vi vågade satsa fullt ut. Då gjorde vi bedömningen att vi klarade det utan att anställa mer personal, för skulle vi sedan behöva avveckla personal igen så tycker vi att det behöver vi inte utsätta oss för, säger han.

Inte heller i socialdemokratiska Sundbyberg - en annan kommun med mycket god ekonomi, har det tillfälliga stödet använts för att anställa fler. 

– Nackdelen med de pengarna är att de går ju inte att använda för att förstärka budgetarna. Så de här kortsiktiga konjunkturstödjande statsbidragen fyller inte någon funktion och fungerar inte. De kan snarare tvärtom skada kommunernas möjlighet att anställa folk, säger kommunalrådet Jonas Nygren (S).

Hur menar du då?

– Jo, det går inte att planera för man vet inte från det ena året till det andra hur det ser ut.

Frågan är då om det tillfälliga konjunkturstödet varit mer negativt än positivt? Det är svårt att svara på, enligt Annika Wallenskog.

– Hade man inte fått något konjunkturstöd alls då skulle det blivit väldigt tufft. Men man kan säga att det blev ett stort stöd 2010 och sedan minskade det ganska kraftigt inför 2011. Det gör att det blir ganska ryckigt i ekonomin på grund av det här.