Nobelpriset

Medicinpriset till Edwards

Årets Nobelpris i medicin/fysiologi går till engelsmannen Robert Edwards. Robert Edwards får priset för att han skapat metoderna för provrörsbefruktning. Robert Edwards föddes 1925 i Manchester i England. Efter militärtjänstgöring under andra världskriget studerade han biologi och disputerade 1955 vid Edinburghs universitet i Skottland på en avhandling om embryonalutveckling hos möss.

Robert Edwards arbetade med detta tillsammans med numera avlidne kollegan Patrick Steptoe.

De som avgör och ska övertygas om att pristagaren gjort sig förtjänt av priset är Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet i Solna – 50 professorer som utser Nobelpristagarna.

Professor Edwards själv är vid för dålig hälsa för att kunna kommentera, säger hans medarbetare till TT.

I en intervju med TT för fem år sedan berättade Robert Edwards om sin forskning, och hur han bemöttes.

– Jag kallades galning.

– Det var ingen som ville ta någon etisk risk. Man sade mig att barnen inte skulle bli normala och undrade vad jag skulle göra då. Men jag var aldrig orolig, min forskning hade visat att IVF fungerade som naturlig befruktning, sade Robert Edwards.

Varje Nobelpris från Nobelstiftelsen är även i år på 10 miljoner kronor.