Skärpt straff för människohandel

Ett rumänskt par, som tvingat en förståndshandikappad och invalidiserad man att tigga åt dem fick på idag sitt straff skärpt av Svea hovrätt. De döms nu till fängelse i tre år samt utvisas på åtta år. I tingsrätten blev straffen ett år kortare.

Sällskapet har rest runt i Europa och Skandinavien och försörjt sig på den handikappade mannens tiggeri. Han har hyggliga minnesfunktioner och kan beskriva enkla händelser. Men han saknar förmåga att tolka och dra slutsatser. Mannen som är i 30-årsåldern, är analfabet, blandar ihop tidsbegrepp och har mycket vaga begrepp om geografi, har läkare konstaterat.

Vidare beskrivs han som tillitsfull och oförmögen att medvetet tänka ut sanningslösa anklagelser mot andra människor, vilket spelar in när hans trovärdighet bedöms.

Paret har haft honom under total kontroll, särskilt utanför hemlandet där han inte behärskade språket. Mannen har genom sina handikapp varit i en särskilt utsatt situation och har utnyttjats i tvångsarbete. Brottet kan inte bedömas som mindre grovt, slår hovrätten fast.

Paret utvisas trots att de är EU-medborgare, eftersom deras brott är så allvarligt. De döms också att betala mannen 60 000 kronor i skadestånd för kränkning.