Westerberg kvar som talman

Moderaten Per Westerberg har valts att fortsätta som riksdagens talman. Talmannen är den som leder riksdagens arbete och företräder riksdagen i olika sammanhang. Det är också talmannen som har huvudansvaret för hur riksdagsarbetet planeras och bedrivs.

För att bli vald är en kandidat tvungen få minst hälften av de avgivna rösterna. Eftersom inget block har egen majoritet blev Sverigedemokraternas röster avgörande.

Socialdemokraten Susanne Eberstein är vald till vice talman.

När riksdagen skulle utse andre vice talman gick Sverigedemokraternas gruppledare Björn Söder upp i talarstolen för att föra fram partiets ledamot Mikael Jansson som utmanare till Miljöpartiets Ulf Holm.

Söder uppgav att det "tredje största blocket" bör få tillsätta den posten.

– Vi är Sveriges tredje politiska block, Sverigeblocket, sade Söder och begärde rösträkning.

Riksdagens vice ålderspresident Mona Sahlin (S) bekräftade inför ledamöterna, när rösträkningen var klar, att Per Westerberg (M) valts med 194 röster mot 153 för Socialdemokraternas kandidat Kent Härstedt.

TT