Strängnäs

Mark efter kastrullfabrik förorenad

Marken där Stjernquists kemiska fabriker i Strängnäs låg under nästan fyrtio år är förorenad av både koppar och lösningsmedel. Och i grundvattnet i området finns metallföroreningar. Det visar en undersökning som Strängnäs kommun låtit göra.

Det är den tidigare tillverkningen av kastruller fram till 80-talet som kan ha förorenat marken i samband med att metall bearbetades och avfettades.

Nu överväger kommunen att söka statliga bidrag, för att kunna sanera marken.