Röda korset kvar på 16 orter

Röda korset lägger ner 17 kontor runt om i landet, för att spara pengar, och centraliserar verksamheten till 16 större orter som Stockholm, Göteborg och Malmö.

Totalt ska antalet tjänster inom administrationen minskas med en tredjedel, från 450 till omkring 300 tjänstemän.

Besparingarna drabbar inte Röda Korsets behandlingscenter för torterade flyktingar, i bland annat Stockholm, eller Röda Korsets högskola och Röda Korsets folkhögskola i Stockholm.

Organisationsförändringen rör enbart tjänstemannaorganisationen och påverkar inte frivilligledets indelning i kretsar och regioner eller de omkring 300 mötesplatser som drivs av de lokala frivilligkretsarna runt om i landet.