SD blir vågmästare i utskotten

Sverigedemokraterna kommer att bli tungan på vågen i Riksdagens alla utskott. Det står klart efter att gruppledarna för allianspartierna och Socialdemokraterna i dag har kommit överens om att behålla dagens ordning med 17 ledamöter i alla 15 utskott och även i EU-nämnden.

– Alla partier är valda till Sveriges riksdag, och då ska de också ha möjlighet att påverka besluten. Det är också viktigt att vi är överens över blockgränserna, och det är vi nu, säger Anna Kinberg Batra.

Det har tidigare diskuterats om alla eller några av Riksdagens 15 utskott eller EU-nämnden ska minska antalet ledamöter för att undvika att Sverigedemokraterna får egna platser i utskotten.

Men nu har man alltså kommit överens om att utskotten även i fortsättningen ska ha 17 platser och att det även ska gälla EU-nämnden, Det säger Folkpartiets gruppledare Johan Pehrson.

– När vi nu har vänt på alla stenar så är det här det enda vettiga. Och det är viktigt för Folkpartiet att lyfta fram och säga att alla riksdagspartier ska delta också i EU-nämnden.

Utskotten förbereder Riksdagens beslut presenterar och är sammansatta på samma sätt som riksdagen. Därmed kommer Sverigedemokraterna nu att bli tungan på vågen i alla utskotten. Moderaternas nya gruppledare Anna Kinberg Batra är nöjd med att Riksdagspartierna nu är överens i den här frågan.

– Jag har inte varit gruppledare ett dygn än, men under den här tiden har inte jag drivit någon särskilt linje, utan talat med de olika gruppledarna för att nå samsyn i hur detta ska fungera. Det är i politiska frågor vi ska ha konflikt, inte om hur utskotten ska se ut.

Socialdemokraternas gruppledare, Sven-Erik Österberg är också nöjd med dagens överenskommelse.

– Jag tycker att det är enkelt och rakt. Det har varit så tidigare och jag har sagt på ett tidigt stadium att jag tycker att man ska behålla 17. På så sätt kommer Sverigedemokraterna i av egen kraft. Skulle vi manipulera och göra om det här, kommer det att tolkas som att vi inte släpper in dem, säger Sven-Erik Österberg.