Terrorhot får UD att ändra reseråd till svenskar

Utrikesdepartementet manar till ökad vaksamhet när svenskar reser i europeiska länder där det varnats för terrorhot.

 | 

– Att det har skett en förvärring av hotbilden i Europa är ju ganska tydligt, inklusive i Sverige. Och därför har vi valt att gå ut med den här informationen, säger UD:s kommunikationschef Cecilia Julin.

Ska man vara orolig om man ska resa till ett av de här länderna där det har varnats för terrorhot?

– Det är ju väldigt svårt att uttala sig om. Klart är att det finns en ökad hotnivå på olika håll i Europa. Sedan måste ju var och en fatta sitt eget resebeslut, säger Cecilia Julin.

UD uppmanar svenska resenärer att vara på sin vakt på offentliga platser, som turistattraktioner, buss, tåg, gallerior och andra platser där det rör sig mycket folk. UD har inga reserestriktioner, men menar att det är bra att hålla sig informerad om utvecklingen på platsen och följa eventuella lokala säkerhetsinstruktioner.

Det bästa, menar Cecilia Julin, är att gå in på svenska ambassadens kontor på platsen dit man ska, för att få råd om hur läget ser ut där just nu. Bland annat råder ambassaderna resenärer att vara ute på flygplatserna i extra god tid, eftersom säkerhetskontrollerna kan ta längre tid än vanligt.

UD vill inte peka ut några länder framför andra, där risken för terrorhot skulle vara större än på andra platser, utan menar att folk måste vara försiktiga i största allmänhet.

Just nu finns inga reserestriktioner och om det inte händer något kommer UD inte avråda från att resa.

– Jag ser inte det i närtid, men man ska väl aldrig utesluta någonting. Men det är inte ett avvägande som vi har diskuterat nu, säger Cecilia Julin.