SOLNA

Skattekrav mot AIK står fast

Kammarrätten avslår AIK:s överklagande av ett skattekrav som klubben dömdes till i länsrätten. Domen innebär att Skatteverkets beslut att eftertaxera klubben på stora belopp står fast.

AIK har enligt kammarrätten ingått ett avtal med dotterbolaget AIK hockey AB. Enligt avtalet överfördes de kommersiella rättigheterna, men inte den idrottsliga elitverksamheten.

AIK har enligt domen bland annat lämnat oriktiga uppgifter om inkomster i näringsverksamhet för taxeringsår 2000.