Vill kontrollera koldioxidutsläppen i alla led

Det har saknats ett gemensamt instrument för att räkna ut koldioxidutsläppen för en produkt eller tjänst i alla led. En rad internationella organisationer, däribland Världsnaturfonden och storföretag, försöker nu bygga ett sådant system.

– Generellt beror det väldigt mycket på att just koldioxidutsläppen som faktor inte är med när man utvecklar tjänster och i många av de köpbeslut som tas av samhället så finns de inte med, säger Stefan Henningsson som är klimatchef för WWF i Sverige.

– Men dels på grund av att vi går mot en värld med nio miljarder människor med ett enormt ökat energibehov globalt, och dels med klimatfrågan, så kommer vi att behöva titta på detta.

Världsnaturfonden och FN stöder ett internationellt projekt där företagsledare och miljöorganisationer försöker bygga en ny metod att räkna ut koldioxidutsläppen. Inte bara för den färdiga prylen, utan också för alla leden innan och efter, i produktionen, när den ska kasseras. Likaså för tjänster.

I projektet har de pekat ut tolv olika slags lösningar, som alla ger omfattande koldioxidminskningar. Många av dem är redan i bruk och beräknas i år ha minskat koldioxidutsläppen med 600 miljoner ton, enligt Världsnaturfonden.

Vissa sådana tjänster och varor bidrar också till att andra minskar sina koldioxidutsläpp, som ringar på vattnet. När till exempel allt fler personer använder läsplatta, eller vant sig att läsa från datorskärmen istället för att skriva ut, så blir det inte bara minskade koldioxidutsläpp från papperstillverkning. På sikt kan också utsläppen minska genom att användarna lägger om sina vanor på allt fler andra plan.

Digitala publiceringar kan minska koldioxidutsläppen med 2 -6 gånger, enligt en ny rapport från projektet. Men trots att detta redan pågår så har det saknats en global metod för att bedöma minskade koldioxidutsläpp utanför industrin.

– Det finns en gemensam standard för hur man redovisar utsläpp från fabriker och hur man redovisar utsläpp som genereras från produkter. Men det finns ingen gemensam standard för hur mycket mer effektiva produkter och tjänster i samhället faktiskt minskar utsläpp relativt i samhället, säger Stefan Henningsson.