Konsumtion får Tysklands ekonomi att växa

I Tyskland har två ekonomiska institut, som står facket respektive arbetsgivarna nära, kommit fram till samma slutsats i sina senaste prognoser: den tyska ekonomin kommer att växa kraftigt framöver och det tack vare inhemsk konsumtion.

Arbetslösheten i Tyskland sjunker och det sporrar igång den inhemska konsumtionen. Tyskarnas ökade lust att handla och investera kommer att ta över rollen som draglok i den tyska ekonomin, en position som tidigare innehades av exportindustrin.

Så låter det samstämmigt i prognoserna från IW, Institut der Deutschen Wirtschaft, som står arbetsgivarna nära och fackförbundsanknutna IMK.

IW spår en tillväxt på 3,4 procent för 2010, IMK tror på 3,5 procent. Tillväxten kommer av allt att döma bromsas upp under nästa år men inte heller det oroar de två instituten.

Vad gäller exportindustrins närmaste framtid skiljer sig dock bedömningarna åt. Experterna på IW menar att exportkrisen från 2009 nu är förbi och att framtidsutsikterna är goda, medan IMK menar att den svaga ekonomiska utvecklingen i resten av euroområdet kommer att leda till en betydligt svagare utveckling på exportområdet.