Protester mot finansiella läget på Island

Omkring 8 000 demonstranter samlades på måndagskvällen utanför Islands parlament Alltinget.

De protesterade mot den situation landet hamnat i efter finanskrisen och kritiserade regeringen, bankerna och Internationella valutafonden IMF.

Många hus på Island väntas gå på tvångsauktion i år då 40 000 husägare inte längre klarar av sina betalningar.

Alltinget beslöt i förra veckan att ställa förre statsministern Geir Haarde inför riksrätt för hans roll under finanskrisen.