Små förhoppningar på klimatmöte i Kina

Kina står för första gången värd för ett FN-möte om klimatet. Mötet pågår just nu i Tianjin och som vanligt är förväntningarna små trots vädjanden från FN.

Representanter från nästan 200 länder sitter nu samlade i den nordkinesiska hamnstaden Tianjin för att förhandla om hur världens utsläpp av växthusgaser ska minskas.

Förhandlingarna handlar om vad den internationella överenskommelsen ska bli efter det nuvarande så kallade Kyotoprotokollet som slutar att gälla 2012.

Mötet i Tianjin är en förberedelse inför nästa stora klimatmöte i Cancun i Mexico i december.

Det är första gången Kina är värd för ett klimatmöte. Trots att Kina numera har passerat USA som världens största utsläppare av växthusgaser är utsläppen per person i genomsnitt bara en liten del av en genomsnittlig amerikans och Kina lägger ansvaret på de tidigare industrialiserade länderna, framförallt USA.

I en intervju med Pekings viktigaste morgontidning Xinjingbao kritiserade Kinas chefsförhandlare Su Wei USA:s svaga roll i klimatförhandlingarna:

"Förra årets Köpenhamnsmöte skapade medvetenhet om klimatet i det internationella samfundet, men en del länder är mycket bakåtsträvande när det kommer till handling. Det största utvecklade landet USA var inte med på Kyotoavtalet och nu är hoppet svagt om att deras nationella lagstiftning för klimatet går igenom".

Precis som USA har Kina vägrat att gå med på bindande avtal för utsläppsminskningar, men har en frivillig nationell handlingsplan för energieffektivisering.

Samtidigt har Indien för första gången sagt sig vara världens tredje största utsläppare av koldioxid, och ska alltså ha gått om Ryssland.

Indien ligger ännu så länge långt efter Kina men förväntas också öka sina utsläpp mycket snabbt.