STOCKHOLM

Gravid kvinna DO-anmäler dataföretag

En kvinna fick avbryta sin provanställning på ett dataföretag i Stockholm dagen efter att hon hade berättat att hon var gravid.

Facket krävde vittnesuppgifter eller papper som bekräftade att graviditeten var orsaken till uppsägningen, för att stödja henne gentemot arbetsgivaren. Kvinnan har nu anmält saken till diskrimineringsombudsmannen DO.