STOCKHOLM

Ny dramatisk högskola 2011

Från och med årsskiftet startar Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm en ny gemensam högskola.

Den kommer heta Stockholms dramatiska högskola. Å rektor för den nya skolan föreslås bli Bo-Erik Gyberg.

Bo-Erik Gyberg har arbetat både som fotograf, regissör och producent i filmbranschen. Han har även varit rektor på flera olika skolor.