Länet kan få nya vargar

Flytten av nya, genetiskt friska, vargar till framför allt Mellansverige rycker närmare. Naturvårdsverket uppmanar nu berörda länsstyrelser att peka ut områden där vargarna bör placeras ut.

Stockholms län är ett av länen som ska föreslå områden för utplacering.

Högst 20 vargar ska enligt riksdagsbeslut successivt förstärka den inavlade skandinaviska vargstammen fram till 2014.

Nya vargar ska sättas ut där chansen är störst att de hittar en partner.