Vatten från sopor i Dalhemsån?

Smutsigt vatten från mellanlagringsstationen för sopor i Roma rinner ut i Dalhemsån. Det har en privatperson anmält till Miljö- och hälsoskyddskontoret.
På tekniska förvaltningen säger man att det är vanligt dagvatten - alltså regnvatten - som troligtvis är ofarligt för naturen. Men personalen på anläggningen i Roma tror att det är lakvatten, alltså vatten från soptippen, som rinner ut i Dalhemsån. Vattnet har nu skickats på analys och svaren väntas komma tidigast nästa vecka.