Kraven strömmade in efter regeringsförklaringen

Knappt hann riksdagen öppna förrän kraven från olika intresseorganisationer började strömma in. Det började direkt efter att statsminister Fredrik Reinfeldt hållit regeringsförklaringen.

– Stormen har bedarrat och molnen har skingrats. Runt om i Sverige växer framtidstron och förhoppningen om att morgondagen ska bli bättre och ljusare än gårdagen, sa Fredrik Reinfeldt när han inledde sin regeringsförklaring.

I 45 minuter berättade han sedan om de satsningar som ska genomföras under mandatperioden. Men flera intresseorganisationer blev besvikna. Anna-Karin Eklund på sjuksköterskornas fackförbund, Vårdförbundet, hade hoppats på löften från valrörelsen.

– Vi har ju en stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor i vården i Sverige i dag, och under valrörelsen pratade flera representanter från alliansen om att man måste se över det, och det nämnde inte statsministern någonting om i regeringsförklaringen, säger hon.

Fredrik Reinfeldt talade en hel del om skolan i regeringsförklaringen, men Metta Fjelkner på Lärarnas riksförbund hade velat höra hur man skulle öka likvärdigheten mellan landets skolor.

– Jag beklagar att inte regeringen nu sätter ner foten och visar på viljan att öka läraryrkets status och garanterar en likvärdig skola för alla elever i Sverige. Jag hörde över huvud taget inte ordet likvärdig i regeringsförklaringen, säger Metta Fjelkner.

Barbro Engman på Hyresgästföreningen hoppades att Reinfeldt skulle utlova en upprustning av miljonprogrammen med hjälp av utökade rot-avdrag, men det kom inte.

– Jag tycker att det var ledsamt därför att han var väldigt specifik på många områden, han sa att rot-avdragen hade skapat väldigt många nya jobb, och jag väntade och tänkte "nu kommer det", men så istället kom en sänkning av matmomsen.

Naturskyddsföreningen ville att statsministern skulle redovisa konkreta mål för hur många procent EU ska dra ner sina klimatutsläpp.

– Vi är självklart mycket besvikna eftersom Fredrik Reinfeldt inte flyttar fram positionerna över huvud taget i klimatfrågan, säger Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson.