Distraktionsgranater används oftare av polisen

Piketpolisen i Göteborg har fått ett nytt hjälpmedel för att kunna gripa farliga brottslingar. Det är en granat med mycket kraftiga knallskott som smäller så högt att den misstänkte paralyseras. Polisen säger sig vara restriktiv med användningen, men jämfört med i fjol så har användandet av den så kallade distraktionsgranaten hittills ökat i år.

Granaten har utvecklats av antiterrorist styrkor i USA och laddas med mellan en och nio knallskott som var och en kan nå upp till 180 decibel och det är styrkan i ljudet som ska få den misstänkte att komma av sig. Granaten ska användas mot personer som bedömts som synnerligen farliga och som ofta är beväpnade

Under förra året gjorde piketpolisen i Västra Götaland 183 ingripanden mot synnerligen farliga personer. Vid nio tillfälen användes distraktionsgranat .Hittills i år har man gjort 64 ingripanden och använt granaten vid fem tillfällen.