Ungerska myndigheter kämpar mot giftigt slam

I Ungern kämpar myndigheterna nu med att begränsa skadorna efter att giftigt slam översvämmat flera samhällen. Risken är att det frätande lätt radioaktiva slammet ska nå floden Doanu.

Soldater och brandmän med ansiktsmasker spolar nu vägar och hus med vatten, medan det översta jordlagret skrapas bort med schaktmaskiner.

En massiv insats krävs nu för att begränsa skadorna. En oroande risk är att slammet ska förorena Donau, via den närbelägna floden Raba. Kring själva dammen har en yta på 40 kvadratkilometer påverkats. Industridammen ligger16 mil sydväst om Budapest.

Det handlar om en ekologisk katastrof, enligt landets miljöministerium.

En flodvåg av det frätande, lätt radioaktiva, enligt myndighetrerna skadliga slammet, med restprodukter från aluminiumtillverkning, drog fram genom flera samhällen och svepte bilar av vägarna och skadade broar sedan industridammen 16 mil sydväst om Budapest brast. I byn närmat dammen stod slammet en tid två meter högt.

Fyra människor har omkommit, sex saknas. 120 personer vårdas, många med frätskador.

Myndigheterna har utlyst undantagstillstånd i det drabbade området - tre kommuner i västra Ungern.

En utredning har inletts om orsakerna till att dammen brast.

Statssekreteraren vid det ungerska miljödepartementet, Zoltan Illes, har besökt området och sa till BBC att det här är den värsta kemiolyckan i Ungerns historia.

– Företaget hade tillstånd för att hålla mellan 200 000 och 300 000 kubikmeter slam i dammen, men vi vet att betydligt mer runnit ut, sa Illes.

Företaget har tidigare uppgivit att slammet enligt EU-normer inte betraktats som farligt.