Västernorrland

EU-pengar kan göra Höga kusten renare

Höga kusten kan komma att bli renare med hjälp från Finland och med pengar från EU. I och med att fritidshusen har blivit allt fler har kustkommunerna fått allt större problem med avloppsreningen. Samma problem har tidigare funnits i Finland och med hjälp av Mid Sweden Office undersöker nu kommunerna om det går att få EU-pengar till att utveckla avloppsreningen.

– Det här är en fråga som engagerar flera kustkommuner och jag vet att Finland är väldigt bra på sådana här frågor, så därför undersöker vi om det går att göra ett EU-projekt av det här kunskapsutbytet, säger Kerstin Brandelius-Johansson på Mid Sweden Office.

MidSweden Office har som uppdrag att bevaka regionens intressen i EU och finansieras av Mittuniversitetet, kommunförbunden, landstingen och länsstyrelserna i Västernorrland och Jämtland.

Om Höga kustens fritidshus avlopp kommer att få pengar från EU kommer de i så fall att komma från det så kallade Botnia-Atlantica programmet, som är ett gränsöverskridande samarbete mellan Finland, Sverige och Norge.

Botnia-Atlantica omfattar landskapen Mellersta Österbotten, Satakunta och Österbotten i Finland, Västerbottens och Västernorrlands län samt Nordanstig kommun i Sverige och Nordland fylke i Norge.

--  Det här är någonting som vi jobbar på och nu får vi se vad det leder till, säger Kerstin Brandelius-Johansson på Mid Sweden Office.

Annelie Lanner
annelie.lanner@sr.se